O nas

Dane firmy

Sklep internetowy na domenie www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl jest własnością firmy:

SKÓRSKA BHP z siedzibą ul. Wojciechowska 7 lok. 104, 20-704 Lublin, NIP 7121382688, REGON 060024258.

 

Właścicielką firmy SKÓRSKA BHP jest magister Beata Skórska.

 

 

O właścicielce firmy

 

 

Mgr Beata Skórska specjalizuje się w organizacji i rozwoju biznesu, w tym importu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie importu i dystrybucji sprzętu medycznego do zastosowań profesjonalnych.

 

Beata Skórska w latach 1991 – 1993 zajmowała się współpracą z instytucjami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii.

 

W latach 1992 – 1993 pracowała przy organizacji biura Targów Wschodnich S.A. i samych imprez wystawienniczych.

 

W latach 1993 – 2000 pracuje w sektorze dostaw sprzętu medycznego (stomatologia, fizykoterapia, kinezyterapia, lampy operacyjne, ssaki medyczne, diatermie chirurgiczne, spirometry, inhalatory) do zastosowań zawodowych. Zajmowała się nawiązywaniem relacji z partnerami zagranicznymi, organizacją importu, negocjowaniem handlowych umów międzynarodowych, reklama i marketingiem, wsparciem działu handlowego w zakresie przygotowania oferty handlowej. Były to produkty wytwarzanie w krajach byłego Związku Radzieckiego, Czechach, Słowacji, Niemczech, Włoszech, Chinach, Korei, USA, Kanadzie.

 

Od 1995 roku pełniła zadania product menagera dla wyrobów medycznych importowanych przez firmę, w której była zatrudniona.

 

Mgr Beata Skórska ukończyła studia podyplomowe kierunek: menedżer międzynarodowego biznesu na wydziale ekonomii UMCS w Lublinie i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od połowy 2015 roku prowadzi firmę SKÓRSKA BHP. Jest to druga firma rodzinna, która zastąpiła firmę R. SKÓRSKA BHP , która zakończyła działalność w 2016 r.

 

 

O firmie

 

Firma SKÓRSKA BHP jest jednoosobową działalnością gospodarczą wpisaną do CEIDG. Powstała w związku z planowanym zamknięciem działalności gospodarczej przez firmę R. SKÓRSKA BHP, bo tylko takie rozwiązanie prawne było w tym czasie możliwe.

 

Sklep internetowy pod nazwą sprzet-ratownictwa-medycznego funkcjonuje od 2010 r.

W tym okresie zaopatrywaliśmy w sprzęt medyczny jednostki pogotowia ratunkowego. Obecnie naszymi klientami są głównie jednostki straży pożarnej oraz urzędy gminy, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie turystyki nad wodą, placówki i firmy posiadające pływalnie

 

Firma SKÓRSKA BHP ma siedzibę przy ulicy Wojciechowskiej 7/104 w Lublinie. Dostarczamy towar na terenie całego kraju poprzez firmy kurierskie. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej. Towaru nie można odebrać w biurze firmy.

 

Pandemia COVID-19 jedynie przyśpieszyła decyzje powzięte już w roku 2017 dotyczącej przeorganizowania firmy w kierunku pracy zdalnej.

 

Firma SKÓRSKA BHP nie posiada typowych działów – większość zadań nie związanych z obsługą Klientów jest realizowana przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.

 

Księgowość i doradztwo prawne prowadzi Kancelaria Prawno-Podatkowa Łukasz Pycka.

 

Usługi IT są zlecone firmom zewnętrznym.

 

Bardzo często zaznaczamy w korespondencji, żeby podawać numer oferty, bo zostanie ona przekształcona w fakturę. Na obecnym poziomie rozwoju oprogramowania do zarządzania sprzedażą tworzy się w zasadzie jeden dokument zawierający wymagane pozycje produktowe czy usługowe. Wszystko jedno czy to jest oferta, która w naszym rozumieniu jest wyceną, czy jest to pro forma, na której są już dane firmy, czy w końcu jest to faktura sprzedaży, która ma nie tylko nabywcę, ale także często odbiorcę i jest księgowana. Pracujemy na programach o takim zaawansowaniu technologicznym, ze tworzymy jeden dokument, który następnie przekształcamy w kolejne wymagane.

 

Od lutego 2020 r magazyn firmy SKÓRSKA BHP został przeniesiony do Wrocławia, a ściślej mówiąc do Kobierzyc. Zdecydowaliśmy się na ten krok ponieważ stanęliśmy przed perspektywą wynajęcia większego magazynu, co przy dużej różnorodności produktów okazało się dość skomplikowane. Różne produkty potrzebują różnych warunków składowania.

Przy zwiększaniu sprzedaży za jakiś czas okazałoby się, że magazyn jest niewystarczający i znów trzeba by w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Są to decyzje, które w związku ze specyfiką sprzedaży możemy podjąć tylko w okresie luty-maj, bo wymagają ogromnej pracy organizacyjnej, wystawiania dokumentów wydania, pakowania, transportu, wystawiania dokumentów przyjęcia. Towar się ponadto przelicza przy takich operacjach. Wymaga to skoordynowanej pracy wielu osób. Poza tym cały czas trwa sprzedaż, więc trzeba to zrobić szybko, żeby można było realizować spływające zamówienia.

 

Po przemyśleniu tego wszystkiego wynajęliśmy powierzchnie magazynowe w firmie MAGPACK w Kobierzycach. Firma ta zajmuje się także pakowaniem i wysyłką towaru według otrzymanych od nas zleceń. Zajmuje się także obsługą naszego importu, to znaczy odebraniem od producenta zagranicznego i wprowadzeniem na magazyn. Nie ma możliwości odbioru zamówionego towaru w firmie MAGPACK.

 

Cały towar znajdujący się na magazynie MAGPACK jest naszą własnością. Jest przez nas zamawiany u producentów, a firma MAGPACK jedynie go magazynuje i wysyła na nasze zlecenie wraz z dokumentami, które otrzymuje z naszej firmy.

Często na dokumencie Wydania Zewnętrznego, który Państwo otrzymujecie z zamówieniem jest dopisek w uwagach, np. „proszę dołożyć kartę charakterystyki” - to jest wydane w Lublinie polecenie dla magazyniera w Kobierzycach, żeby do środka do dezynfekcji dołożył kartę charakterystyki – karta charakterystyki jest to w istocie książeczka, czasami kilkanaście stron.

 

W chwili obecnej nie utrzymujemy magazynu w Lublinie i nie można kupić ani odebrać towaru w biurze firmy.

 

 

Kontrola i monitoring

 

 

Zarządzaniem całością, kontrolą i stałym monitorowaniem biznesu zajmuje się biuro w Lublinie.

 

Biuro w Lublinie wykonuje wyceny sprzętu, wystawia dokumenty dla magazynu, faktury sprzedaży, faktury pro forma, odpowiada na korespondencję.

 

Biuro posiada tylko jeden adres mailowy udostępniony publicznie w związku z konieczną ochroną przed spamem. Jest to skorska.bhp@gmail.com.

 

Jesteśmy organizacyjnie przygotowani do obsługi zamówień składanych przez instytucje publiczne i samorządy. Wystawiamy faktury na urzędy. Obsługujemy jednostki ochotniczej straży pożarnej.

 

Odpowiadamy na zapytania ofertowe. Nie bierzemy udziału w zamówieniach publicznych.

 

 

 

Nasza oferta

 

 

Oferta firmy jest dostępna na sklepie internetowym www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl oraz allegro i zawiera sprzęt medyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowanej przez jednostki straży pożarnej i wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego.

 

Zestaw ratownictwa medycznego R1, niezależnie od tego, czy jest wykonany według wytycznych dla straży pożarnej czy według wytycznych dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego składa się z szeregu opatrunków i różnych przyrządów wprowadzonych do obrotu jako „wyrób medyczny”

 

Definicja wyrobu medycznego została podana w Ustawie o wyrobach medycznych, która implementowała unijną dyrektywę 93/42/EWG o wyrobach medycznych. Implementowała, to znaczy wprowadziła do polskiego systemu prawnego. Dyrektywa 93/42/EWG oraz dyrektywy późniejsze są dostępne w języku polskim na stronach internetowych dotyczących legislacji UE.

 

Wyroby medyczne to cała gama wyrobów do stosowania profesjonalnego i domowego wprowadzonych do obrotu, które nie są produktami leczniczymi, czyli lekami. Jest to nie tak nowe nazewnictwo, ale może budzić wątpliwości u osób, które nieszczególnie zajmują się certyfikacją i wprowadzaniem wyrobów medycznych do obrotu. Jest to wiedza bardzo specjalistyczna.

 

Torba medyczna R1 zawiera wyłącznie produkty, które są wprowadzone do obrotu jako wyroby medyczne – wyłącznie w znaczeniu, że nie może zawierać produktów wprowadzonych do obrotu jako produkt leczniczy (wyjątkiem jest tlen). Przy czym sama torba medyczna nie jest wyrobem medycznym, bo sama torba nie służy do diagnostyki ani terapii bez użycia leków. Sama torba medyczna nie wymaga żadnego certyfikatu poza przyzwoitą jakością.

 

Wyposażenie torby medycznej R1 to produkty różnych producentów wprowadzone do obrotu w większości jako wyroby medyczne. Niektóre jako wyroby medyczne jałowe (sterylne). Większość tych produktów na datę przydatności. Te daty przydatności są różne. W tej chwili większość wyrobów medycznych służących do wyposażenia torby R1 ma około 5 lat przydatności fabrycznie poza nielicznymi wyjątkami, na przykład:

  • detektory CO2 – 2 lata

  • sól fizjologiczna 0,9% NaCl – 3 lata

  • rękawice nitrylowe – 2 – 3 lata w zależności od producenta.

 

Wyroby medyczne są produkowane w dużych partiach, w znaczącej większości są importowane w związku z brakiem krajowej produkcji do magazynów w Zachodniej Europie. Realnie produkty z 5 letnią fabryczną datą przydatności na magazynie firmy SKÓRSKA BHP mają około. 4 – 4,5 roku przydatności.

 

Wyrób medyczny ma określony sposób oznakowania, na którym jest data przydatności. Data produkcji obecnie nie jest wymagana zgodnie z prawem. Mają naniesioną partię produkcyjną (tak zwany LOT). Wyroby medyczne mają określone przez producenta (wytwórcę wyrobu medycznego) przeznaczenie. Wyroby medycznego podlegają procedurze wycofania z obrotu.

 

Wszystko powyżej jest odpowiedzią na pytanie często zadawane: jakim termin przydatności ma torba medyczna R1? Nie ma jednego terminu przydatności, bo gdyby dać termin przydatności na całość to musiałby być on dostosowany do wyrobu o najkrótszym czasie przydatności. Torba medyczna R1 z wyposażeniem jest składakiem. Możemy ją nazwać kompletem, zestawem, ale w sensie wprowadzenia do obrotu jest to 50 różnych wyrobów medycznych.

 

Drugim terminem, który chciałabym wyjaśnić jest „profesjonalny użytkownik”. Jest to pojęcie obecnie wpisane do Ustawy o wyrobach medycznych i jego definicja znajduje się w regulaminie naszego sklepu. Otóż plaster, gaza jałowa nie wymagają wiedzy zawodowej w celu użycia. Natomiast proszę się zastanowić, kiedy ostatnio stosowali Państwo maskę krtaniową wyjętą z domowej apteczki? Nigdy. Bo to jest właśnie przyrząd medyczny do użytku profesjonalnego.

 

Słowo „profesjonalny” zawiera w sobie pułapkę – w wielu przekazach jest synonimem wyrazu „lepsza jakość”. W przypadku grupy wyrobów medycznych, które są przeznaczone do stosowania przez użytkownika profesjonalnego oznacza to, że ów użytkownik nauczył się stosowania tego produktu w szkole medycznej, na kursach pierwszej pomocy kwalifikowanej i że zna zakres swoich uprawnień. I ten sklep takich właśnie klientów obsługuje – użytkownicy tego sprzętu muszą mieć kwalifikacje do jego obsługi.

 

Sprzęt, który jest przeznaczony do użycia przez użytkownika profesjonalnego ma także inny sposób wprowadzenia do obrotu.

 

 

Jak już to zostało wyjaśnione powyżej, zestaw ratownictwa medycznego R1 to skomplikowany składak, w którym znajdują się produkty różnych producentów. W działalności naszej firmy po sprawdzeniu różnych modeli składania zestawów medycznych wybraliśmy drogę nie najkrótszą, ale optymalną i zapewniającą nabywcom długie terminy przydatności.

 

Wszystkie elementy do złożenia dowolnego zestawu z naszej oferty mamy na stanie. W przypadku otrzymania zamówienia rezerwujemy sobie 5 dni na złożenie zestawu, na wypadek, gdyby akurat czegoś zabrakło. Przy tej metodzie każde z zamówień jest realizowane z najnowszej dostawy danego produktu i nabywca otrzymuje towar z naprawdę długimi terminami przydatności.

Nam z kolei gwarantuje to szybką rotację produktów, co przy małych seriach zakupowych pozwala na utrzymanie naprawdę wysokiej jakości gotowych zestawów.


 

 

Serdecznie zapraszamy!

Załoga sklepu
Zestawy medyczne R1, torby PSP R1, szyny próżniowe

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl