Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne

na domenie: www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl

 

Informacje o przedsiębiorcy:

Witryna www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl jest własnością przedsiębiorcy "Skórska BHP - Beata Skórska" z siedzibą przy ul. Wojciechowska 7/111, 20-704 Lublin. Firma jest wymieniona w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej. NIP PL7121382688.

Sposoby kontaktu z przedsiębiorcą:

Z przedsiębiorcą można się skontaktować w godzinach prowadzenia działalności (9:00 – 16:00) pod nr-em telefonu komórkowego 509 619 137 e-mail: skorska.bhp@gmail.com Koszt rozmowy telefonicznej zgodnie z cennikiem operatorów.

Produkty oferowane w Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne i Odbiorcy

Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne oferuje produkty, których dotyczy ustawa z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych oraz Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r dotycząca wyrobów medycznych. Oferuje także pewną ilość produktów, których powyższe przepisy nie dotyczą, ale stanowią one niezbędny element do ich funkcjonowania lub transportu.

Produkty oferowane przez Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne są przeznaczone do użytkowania przez ratowników medycznych, strażaków PSP i OSP, ratowników WOPR, inne osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy, którzy posiadają odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje do użytkowania tych wyrobów. Oznacza to, że ich nabywcy nie są konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu Cywilnego:

„Art. 44. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 221 otrzymuje brzmienie:
„Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”;

Jeśli Nabywca jest konsumentem w świetle powyższych artykułów powinien zapoznać się z Polityką prywatności.  Składając zamówienie konsument wyraża zgodę na przetwarzanie wymienionych tam danych w celu realizacji dostawy zamówionego towaru. Nabywca nie musi składać zamówienia w systemie sklepu, ale Regulamin sklepu jest obowiązującym regulaminem sprzedaży.

Sprzedaż ograniczona:

Na dzień 24.11.2019 na witrynie znajdują się następujące produkty, które nie są ogólnie dostępne. Są to:

  • mata ślizgowa Flexislide, której sprzedaż decyzją producenta jest ograniczona do podmiotów świadczących usługi medyczne
  • sól fizjologiczna w opakowaniach 100, 250 i 500 ml, której sprzedaż decyzja importera jest ograniczona do podmiotów świadczących usługi w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy kwalifikowanej.

Ceny:

1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, to znaczy zawierają podatek VAT odpowiednio 8% lub 23%.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (link do Kosztów dostawy)

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Złożenie zamówienia:

  • Zamówienia w systemie Sklepu: jeśli chcesz możesz dokonywać zakupów przez system Sklepu. 
  • Zamówienia mailem: jeśli nie chcesz kupować w systemie Sklepu możesz złożyć zamówienie na adres mailowy: skorska.bhp@gmail.com (adres mailowy nie jest linkiem). Udostępniamy tylko jeden adres mailowy ze względu na bardzo dużą ilość maili reklamowych, które otrzymujemy. Dane, które należy podać w zamówieniu to dane konieczne do dostawy wymagane przez firmy kurierskie: imię i nazwisko Odbiorcy, adres Odbiorcy, numer telefonu kontaktowego. 
  • Zamówienia przez Allegro: każdy z towarów, który znajduje się na tym Sklepie możesz kupić przez Allegro - jeśli go tam nie ma zadzwoń, zostanie wystawiony.

Realizacja zamówienia:

Terminy wysyłki sprzętu są podane przy sprzęcie na stronach sklepu. 

Zamówienie jest realizowane po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości odnośnie fakturowania i dostawy.

Sposoby płatności:

1. Przedpłata: należność za towar można uiścić przedpłatą – przelew na konto dokonany na podstawie zamówienia. Faktura pro forma jest wystawiana na życzenie zainteresowanego.

2. Przedpłata: szybka płatność przez przelewy24.pl W przypadku zwrotu towaru opłaconego przez przelewy24.pl zwrócimy płatność pomniejszona o kwotę prowizji pobierana przez przelewy24.pl

3. Pobranie - firma kurierska: należność za towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej można uiścić przy odbiorze. Jeśli potrzebujesz dokumentu do rozliczenia faktury (faktura dla płatności przy odbiorze jest wystawiana jako nie opłacona) zachowaj list przewozowy (adresatka) znajdujący się w foliowej przyldze na paczce. Kwota pobrania jest tam oznaczona terminem COD - Cash On Deliver - gotówka przy odbiorze.

Możliwość ubiegania się o kredyt kupiecki (płatność przelewem):

1. Możliwość ubiegania się o płatność terminem po dostawie w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury mają:

  • Państwowa Straż Pożarna
  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • Urzędy.

2. Podstawą do ubiegania się o kredyt kupiecki jest zamówienie lub pismo podpisane przez osobę decydującą o finansach w danej jednostce - skan dostarczony mailem.

3. Ubiegając się o kredyt kupiecki Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zakup zamawianego towaru, to jest nie wprowadza Sprzedawcy w błąd w rozumieniu artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego.

4. Przesyłka zawiera fakturę oraz jej kopię, której otrzymanie musi zostać potwierdzone przez odbiorcę towaru czytelnym podpisem.


Sprawdzenie przesyłki pod kątem ewentualnego zniszczenia w obecności kuriera lub doręczyciela:

Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera i w przypadku zniszczenia opakowania lub zawartości sporządzenie stosownego protokołu - druki protokołów osoby dostarczające przesyłki są obowiązane mieć przy sobie.

Ponieważ dochodzenia roszczeń zgodnie z prawem może dokonywać tylko nadawca przesyłki bez protokołu Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne nie ma możliwości podjęcia żadnych działań.

Dane osobowe:

Zapoznaj się z Polityką Prywatności. Dokonując zakupu przez Serwis Ceneo wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak podano w Polityce Prywatności Ceneo 

Reklamacje

1. Oferowany w Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne towar podlega regulacjom rynku związanym z obrotem wyrobami medycznymi. 

2. Wyrobów medycznych nie dotyczą zwroty, poza przypadkiem, kiedy towar został wydany niezgodnie z zamówieniem.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

5. Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Zestawy R1, torby R1, szyny próżniowe, koce bakteriostatyczne

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

5.1. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5.2. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

5.3. W przypadku płatności przez przelewy 24.pl zwrócona kwota zostanie pomniejszona o prowizję przelewy24.pl

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) wyrobów medycznych.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Lublin, dn. 01.05.2018 r.

Zmiana regulaminu: 21.03.2019 r.

Zmiana regulaminu: 10.04.2019 r.

Zmiana regulaminu: 05.06.2019 r.

Zmiana regulaminu: 24.11.2019 r.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl